DreiingFå veiledning på din dreiing der du er. Dere jobber sammen i par. To dager med to timer.  Øvelse og demonstrasjon.

Det blir demonstrert grunnteknikker og andre teknikker dere evt spør om. Vi har oppdaget at hvis man jobber to og to vekselsvis, og ser på hverandre lærer man enda mer.
Kun fire stk. på kurs samtidig.
OBS!:
Kurset er for de som har prøvd litt før.  Det er en fordel å ha gått grunnteknikkkurset førs.
Kurset er i første omgang rettet mot de som er medlem i verkstedet så det er ikke tilrettelagt med etterarbeid. Dvs oppfølging av tingene etterpå. Så de som ikke er medlem får ikke med seg tingene, kun lærdommen etter kurset.

1300 kr. Pr juni 22